Bao bì nhựa

thông tin liên hệ
Mr Nguyễn Anh Tuấn
General Director - 0903 403 509

Kinh Doanh
- 0904 623 535

Màng PET/HIPS/PP/PVC

Màng PET/HIPS/PP/PVC
Màng PET/HIPS/PP/PVC
Màng PET vàng
Màng PET vàng
Màng PET
Màng PET
Màng PVC
Màng PVC